Met elkaar sta je sterker. Daarom werken we internationaal steeds meer samen met onze bondgenoten. Deze week stond in het teken van Storm Tide, een Belgisch-Nederlandse oefening, waar een troop van 13 Raiding Squadron aan meedeed. Ook deze oefening ging over de vraag hoe je het staatsburgers uit conflictgebieden of gebieden met een terroristische dreiging evacueert. Onze Belgische collega’s deden mee met het 2e bataljon commando’s en het 3e bataljon parachutisten (beiden van het Belgische Special Operations Regiment).

De oefening bestond uit een amfibische landing, diverse parachute sprongen, meerdere NEO’s (non-combatant evacuation operations), hostage rescue operations en diverse exfiltraties. Storm Tide is een belangrijke oefening, omdat we daarin we met onze partners verder op elkaar ingespeeld kunnen raken met het in veiligheid brengen van onze staatsburgers.