Onze leden hebben zich weer en masse aangemeld voor hét jaarevent van de WJB, de WJB VKT studiedag van 2018. De VBHKAZ ontving donderdagochtend 22 november de eerste gasten die zich klaar gingen maken voor het programmaonderdeel ‘Schieten’. Met alle adrenaline in zich vervoegden zij zich later bij de ALV. Tijdens de ALV was er uiteraard een woord van de voorzitter, een terugblik de VKT meetings van het afgelopen jaar, de financiële stukken gepresenteerd door de penningmeester en een vooruitzicht van de te organiseren VKT meetings.

Naast de vaste agendapunten tijdens de ALV werden 2 leden in de schijnwerpers gezet. Namelijk Roy Spiekerman van Weezelenburg, Generaal-majoor der mariniers (b.d) die benoemd is tot Erelid van de Vereniging van Officieren der Mariniers “Willem Joseph Baron van Ghent”. En Jim Enters, Kapitein der mariniers (b.d.) van ARO-klas 19, is benoemd tot Lid van Verdienste van de Vereniging van Officieren der Mariniers “Willem Joseph Baron van Ghent”.

Lees verder