KORPSWAARDEN

DE KORPSWAARDEN


De drie Korpswaarden: VERBONDENHEID, KRACHT en TOEWIJDING zijn als het ware de DNA-bouwstenen van de Korpsgeest. Ze zijn het ankerpunt van de 36 eigenschappen en waarden die een marinier tot een marinier maken. Deze Korpswaarden staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Ze ontstaan tijdens de opleiding, training en inzet. Deze drie Korpswaarden, met hun onderliggende eigenschappen, genereren samen de TROTS die iedere marinier voelt om deel uit te maken van het Korps Mariniers. Dat is wat hem marinier maakt!

 

Korpswaarden

 

 
Verbondenheid

De sterke verbondenheid tussen mariniers van alle rangen en standen is het krachtigste wapen om gevaar, angst en stress tijdens het operationeel optreden te overwinnen. Deze bijzondere band is gebaseerd op loyaliteit en respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Onderling vertrouwen en humor creëeren een unieke saamhorigheid die mariniers in staat stelt grootse uitdagingen aan te gaan. De marinier presteert het beste in de eenheid van de groep, niemand is groter dan het team. Voor mariniers is het eigen belang altijd ondergeschikt aan het teambelang. Een marinier is verantwoordelijk voor zijn team en is bereid offers te brengen om het gezamenlijke doel te bereiken. Het onderling vertrouwen zorgt ervoor dat mariniers voor elkaar vechten en elkaar bij tegenslagen steunen en zorg bieden. Een team mariniers is daardoor veel méér dan een verzameling individuen. De tijdloze kameraadschap vormt de kracht van het Korps Mariniers; eens marinier, altijd marinier.

 

Kracht

Gevechtsomstandigheden zijn zware morele en fysieke uitdagingen. Het overwinnen van angsten en tegenslagen en het opzoeken van eigen grenzen maken de marinier weerbaar. Mentale weerbaar-heid is essentieel om te kunnen presteren onder de zwaarste omstandigheden. Incasserings-vermogen en stressbestendigheid, gecombineerd met het vertrouwen in eigen kunnen, zorgen ervoor dat mariniers blijven functioneren, juist onder de meest extreme omstandigheden: als een rots in de branding. Het toepassen van geweld en het handelen in levensbedreigende situaties vereist moed van iedere marinier. Moed zorgt ervoor dat een marinier doelgericht handelt bij de uitvoering van zijn opdracht. Ontberingen vragen mentale en fysieke hardheid van mariniers. De combinatie van een groot doorzettingsvermogen en goede discipline maakt dat mariniers uitstekend presteren en voor langere duur zelfstandig inzetbaar zijn. De uitstraling die voort komt uit innerlijke discipline en zelf-vertrouwen geven mariniers een onderscheidend karakter; flexibel staal van wereldklasse.

 
Toewijding

De Korpswaarden zijn niet bedoeld als een keurslijf. Binnen de omschrijving van de Korpswaarden is ruimte voor interpretatie. Iedere marinier voldoet in meerdere of mindere mate aan de onderliggende eigenschappen. De Korpswaarden zijn bedoeld als intern instrument om elkaar positief te beïnvloeden. Ze moeten gezien worden als idealen die men nastreeft en worden gebruikt om elkaar aan te sporen. Roerige tijden behoren geen invloed te hebben op de beleving van de Korpswaarden. Dit soort zaken maken de marinier niet minder marinier en ontslaan hem ook niet van het doel om de Korpswaarden zo goed mogelijk na te streven.