MARINIERSVORMING

Mariniersvorming


Amfibische operaties vragen om specialistische eenheden, waarin doctrine, opleiding, training en voorbereiding bepalend zijn voor het succes ervan. Het Korps Mariniers leidt daarom zelf zijn mariniers op bij het Mariniers Opleidingscentrum te Rotterdam. Al vanaf de eerste dag wordt de marinier daar gevormd volgens de Korpswaarden, die het onderscheidende karakter van de marinier kenmerken en die bepalend zijn voor de goede operationele resultaten die sinds 1665 zijn en worden behaald.


Officiersopleiding Korps Mariniers


Mariniers-DNA Het Korps Mariniers kiest vanwege zijn specifieke karakter en taakstelling als opleidings- en trainingsconcept het hoogste geweldspectrum, bijvoorbeeld gevechten die wat intensiteit betreft op het allerhoogste niveau liggen. Als men in het hoogste geweldspectrum kan optreden en het hoofd koel kan houden, dan kan men dat ook in lagere geweldspectra is de gedachte. De marinier is in eerste instantie een warrior en zijn kennis, vaardigheden en fysieke fitheid zijn afgestemd op die taak. Zijn houding en mindset sluiten daar op aan. De marinier is qua attitude gereed voor veel verschillende complexe en risicovolle taken, waar ook ter wereld, en overtreft daarin een mogelijke vijand.

De mentaal gevormde marinier heeft het vermogen om onder stressvolle omstandigheden, schokkende gebeurtenissen en tegenslagen optimaal te blijven presteren. Tevens is hij in staat om er na afloop positief van te herstellen (op zowel de korte als de lange termijn). De wijze waarop de marinier gevormd is geeft sturing aan zijn gedrag, ook in vredestijd, omdat hij zich de gewenste houding, cultuur en waarden heeft eigen maakt.

Het uitgangspunt van het Mariniers Opleiding Centrum (MOC) is dat elke cursist die zijn baret krijgt aan het einde van zijn initiële opleiding, mentaal gevormd is, en qua attitude dus gereed is voor inzet in het hoogste geweldspectrum. De baret staat namelijk symbool voor het bezitten van het mariniers DNA. De Korpswaarden zijn uitermate geschikt om de vorming van mariniers inzichtelijk en toepasbaar te maken.