OP ZEE

Mariniers op zee


MARINIERS ALS INTEGRAAL ONDERDEEL VAN DE KONINKLIJKE MARINE Het Korps Mariniers is één met de Koninklijke Marine. Aan boord van marineschepen kunnen mariniers met vaar-, voertuigen en helikopters, zonder door landen te rijden of over landen te vliegen, via internationale wateren bij crisis- of rampgebieden komen en eventueel ver landinwaarts trekken. Hierdoor hebben mariniers geen grote bases op land nodig en zijn zij direct inzetbaar voor de taak die hun te wachten staat. Dat mariniers op en vanaf zee kunnen opereren, maakt hen onderscheidend: mariniers zijn meer dan alleen een hoogwaardig gekwalificeerde lichte infanteristen. De marinier draagt namelijk niet alleen bij aan veiligheid vanuit zee maar ook aan veiligheid op zee als geïntegreerd onderdeel van de vloot. Dat is nog niet alles, want een moderne krijgsmacht moet kunnen opereren in een interdepartementale en internationale omgeving.


Bevrijding Taipan


MARINIERS OP ZEE Mariniers opereren op zee als onderdeel van vlooteenheden van de Koninklijke Marine. De zee is namelijk meer en meer het werkgebied geworden voor criminaliteit en terrorisme. Dit lijkt op een herhaling van de Korpsgeschiedenis waarbij mariniers – na de oprichting van het Korps Mariniers in 1665 – onder andere werden ingezet om vijandelijke schepen te enteren. Een actueel onderwerp is piraterij en de financiële schade die hierdoor wordt aangebracht aan de internationale scheepvaart. Nederland als handelsnatie, met Rotterdam als één van de belangrijkste havens in de wereld, is gebaat bij een vrije scheepvaart. De schattingen van de financiële schade van zeeroof lopen uiteen van een paar honderd miljoen tot circa 13 miljard euro per jaar. De gevaarlijkste zeegebieden liggen rond Somalië en de Golf van Aden, maar ook West-Afrika en de Straat van Malakka in Zuidoost-Azië kennen het probleem van piraterij.


Enhanced Boarding Elements (EBE’s)

Nederland neemt deel aan de anti-piraterij operaties ten oosten van Afrika in NAVO- en in EU-verband. In de bemanning van de varende eenheden zijn zogenaamde Enhanced Boarding Elements (EBE’s) opgenomen die de capaciteit hebben om te embarkeren aan boord van schepen, al dan niet met tegenstand. Deze teams, die worden geleverd vanuit de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF), zijn met succes ingezet, waarbij de bevrijding van de bemanning van de MS Taipan (2010) veel media aandacht heeft gekregen.

De inzet van mariniers in anti-piraterij operaties hoeft zich niet te beperken tot deze boarding teams. Vanuit de conventionele marinierseenheden (en de vloot) kan directe ondersteuning worden geleverd aan de operaties van deze teams, teneinde escalatiedominantie te garanderen en de slagkracht van de boarding teams te vergroten.


Vessel Protection Detachments (VPD’s)

Ook het leveren van zogenaamde Vessel Protection Detachments (VPD’s) is een voorbeeld van de inzet van mariniers op zee. Deze teams worden preventief aan boord van koopvaardijschepen geplaatst om piraten te weerhouden van een aanval.

Toenemende veiligheidsdreiging


Vessel Protection Detachments (VPD’s)TERUG NAAR BOVEN