WELVAART

Bijdrage aan Welvaart


Economische crisis of niet, Nederland is afhankelijk van handel met het buitenland om de welvaart in Nederland op peil te houden. Ons land heeft niet voor niets één van de grootste havens ter wereld en één van de drukste vliegvelden van Europa. Nederland verdient dus geld met handel, maar ook kunnen kosten van bijvoorbeeld kleding, telefoons, laptops en brandstof (relatief) laag blijven, doordat ze in het buitenland worden geproduceerd en naar ons land kunnen worden vervoerd.

'Veruit het grootste deel van de Nederlandse handel gaat over zee, een veel kleiner deel over land of door de lucht. Een vrije zee is dus belangrijk voor Nederlandse bedrijven en Nederlandse consumenten.'

 
 

 

 

Het is goed om te beseffen waar het grootste gedeelte van onze consumptiegoederen vandaan komen. Deze worden vanuit alle delen van de wereld met name over zee vervoerd naar Nederland. Veilige zeevaartroutes leiden tot lage consumptieprijzen. De schade door piraterij voor de kust van Somalie en de Hoorn van Afrika wordt door het VN onderzoek "Pirate Trails" geschat tussen de 339 miljoen en 413 miljoen dollar in de periode 2005-2012. Dagelijks levert het Korps Mariniers een bijdrage aan het veilig houden van de economisch meest belangrijke zeevaartroutes. Dit doet het Korps Mariniers met behulp van Vessel Protection Detachments (VPD’s) die koopvaardijschepen beschermen, maar ook op een actieve manier door met Enhanced Boarding Elemements (EBE’s) piratenschepen te onderscheppen of te voorkomen dat deze uberhaupt uitvaren uit hun havens. Daarmee levert het Korps Mariniers een significante bijdrage aan het welvaartsniveau van alle Nederlanders. Dit doet het Korps Mariniers wereldwijd; van Shanghai naar Rotterdam.


Van Shanghai naar RotterdamTERUG NAAR BOVEN