WERELDWIJD

Direct wereldwijd inzetbaar


Om operaties en trainingen onder alle geografische en klimatologische omstandigheden uit te kunnen voeren, dienen mariniers over specifieke kennis, vaardigheden en ervaring te beschikken. Het Korps Mariniers is binnen de Nederlandse krijgsmacht gespecialiseerd in het optreden in de bergen, onder arctische omstandigheden, in de jungle, woestijnen, kustgebieden en rivierdelta’s. Het Korps Mariniers heeft het vermogen om vanuit zee als eerste voet aan grond te krijgen, waar ook ter wereld.

Binnenlandse en buitenlandse veiligheid zijn steeds meer met elkaar verknoopt. Dit betekent dat nationale veiligheid, welvaart en welzijn veilig gesteld moeten worden door over de eigen grens te kijken. Over de hele wereld zitten mogelijke oorzaken van veiligheidsrisico’s die de Nederlandse belangen bedreigen. Denk bijvoorbeeld aan piraterij. Die vindt weliswaar ver weg plaats, maar piraterij raakt ook onze eigen economie als schepen vol containers met spullen voor de Nederlandse winkels worden lastiggevallen. Mariniers zijn vertrouwd met het idee dat binnenlandse veiligheid voortkomt uit buitenlandse veiligheid. Het Korps Mariniers heeft niet voor niets sinds haar oprichting in 1665 een maritiem expeditionair karakter, wat wordt onderstreept door de wapenspreuk “Qua Patet Orbis” (zo wijd de wereld strekt).


 

 

Mountain

 

Bekijk ook de pagina's over 'Roadmap ML'


Arctic

 

 

Jungle

 

 

 

 

 


 


 

 

TERUG NAAR BOVEN