BERGOPTREDEN

Roadmap ML

Binnen de Nederlandse krijgsmacht hebben de Mountain Leaders (ML) van het Korps Mariniers erkenning als dé specialisten op het gebied van militair optreden in de bergen en in arctische gebieden. Als bevestiging van de leidende rol van de ML-ers op het gebied van militair optreden in de bergen en de arctic is door de CDS het kennisdomein militair optreden onder extreme omstandigheden toegekend aan het CZSK. Onder het Kennis Centrum Militair Optreden onder eXtreme omstandigheden (KCMOX) vallen, naast de kennisdomeinen arctic en mountain, ook de domeinen jungle en military tracking.

Vanuit de verantwoordelijkheid die hoort bij het beheer van de kennisdomeinen is de behoefte ontstaan voor het uitvoeren van een aantal expedities; de 'Roadmap ML'. Dit programma omvat een viertal bijzondere trainingsactiviteiten:

-          2014: Expeditie eiland Jan Mayen in Noorwegen;
-          2015: Beklimming van de 4000 meter+ bergen in de Alpen;
-          2016: Expeditie naar de Manaslu (8.163 meter) vanuit Nepal;
-          2018: Expeditie naar de Noordpool

Deze expedities dienen een tweeledig doel. Ten eerste zal het de leidende rol van het KCMOX benadrukken en een boost geven aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van militair optreden onder extreme omstandigheden. Daarnaast zal de expeditie naar verwachting een enorme impuls geven aan de huidige populatie ML’ers en een wervend effect hebben op jonge mariniers.

Op de volgende pagina's kunt u hier meer over lezen:

* Expeditie Jan Mayen

* Alpenproject

* Expeditie Manaslu