Alpenproject

Alpenproject

Het 'Alpenproject' behelst de beklimming van alle 48 bergen hoger dan 4000 meter in Zwitserland en wordt door mountain leaders (ML) onder auspiciën van het joint organisatiedeel KCMOX in twee periodes uitgevoerd. Meerdere ML teams zullen op basis van ervaring, leeftijd en technische vaardigheden in de maanden juni – september 2015 deze toppen beklimmen.

Doel

Het doel van het Alpenproject is tweeledig; naast de viering van het lustrum (350 jaar Korps Mariniers) dient deze activiteit ook ter voorbereiding op een (internationale) expeditie naar Nepal in 2016 die met instemming van de minister van Defensie wordt uitgevoerd. Daarom zullen ook de (strategische) internationale partners deelnemen het Alpenproject. Dit is een belangrijke stap richting de expeditie naar Nepal, omdat vanuit de deelnemers aan dit project op basis van diverse vooraf vastgestelde competenties, de deelnemers voor de expeditie worden geselecteerd. Daarnaast wordt specifieke uitrusting voor de expeditie beproefd.

Uit hoofde van kwaliteitsborging en normstelling starten mountain leaders en Heeres Bergführers uit het Verenigd Koninkrijk (Royal marines), Duitsland (Gebirgsjägerbrigade 23), Oostenrijk (Gebirgskampfzentrum), Zwitserland (Kompetenzzentrum Gebirgsdienst der Armee) en België (Commando Training Centre) in juni met een gezamenlijke hercertificering en acclimatisatie. Eerstgenoemde borgt een technisch eenduidige uitvoering wat bijdraagt aan risico mitigatie, laatstgenoemde is noodzakelijk om het lichaam te laten aanpassen aan de effecten van hoogte.

Beide eerder genoemde projecten, evenals de laatstgenoemde activiteit in de nota Roadmap ML, vergen specifieke militair geneeskundige kennis. De commandant van de Defensie Gezondheidsorganisatie (C-DGO) onderschrijft de noodzaak voor - de opbouw van - adequate medisch inhoudelijke kennis, expertise en ervaring voor alle genoemde activiteiten. Daarom stelt het Hoofd Geneeskundige Personeelszorg CZSK een arts ter ondersteuning beschikbaar en ook het centrum voor Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie (TGTF) ondersteunt met een inspanningsfysioloog zowel het Alpen- als het expeditie project.

Bergen

De 48 te beklimmen bergen zijn onderverdeelt in drie categorieën aan de hand van diverse criteria als technische gradering, ligging, lengte, en soort route (sneeuw, ijs rots of een combinatie hiervan). Een cruciale rol is weggelegd voor beoogde ‘expeditie basiskamp staf’ die vanuit een main operating base in Reckingen uitvoering zal geven aan het programma waarbij het toverwoord ‘flexibiliteit’ is. Naast het ‘in conditie zijn van een berg’ zijn de weersomstandigheden namelijk bepalend.

Dit alles maakt ook de tweede activiteit in het kader van de ‘Roadmap ML’ een fantastische uitdaging voor de mountain leader gemeenschap.