Dutch Marine Rowing Challenge

Mariniers strijden al meer dan 350 jaar voor onze vrijheid, ons land en beschermen onze koopvaardij. Tevens voeren ze, ten behoeve van de gemeenschap vredesmissies uit over de hele wereld. Vaak wordt er geopereerd in het hoogste geweldsspectrum en daarbij raken sommigen van ons lichamelijk of psychisch beschadigd. Zij hebben de rest van hun leven te kampen met ernstige geestelijke- en lichamelijke trauma’s. Mariniers zorgen voor elkaar, zowel tijdens als na hun actieve diensttijd. We leave no man behind. D.M.R.C roeit voor en met die buddy’s in nood.

In 2013 is de Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC) als project gestart en in 2015 is de DMRC een vereniging geworden met 167 leden. De leden zijn merendeel oud-mariniers. De vereniging kent in 2018 zes locaties waar haar 6 sloepen liggen (Culemborg, Rotterdam, Deventer, Roermond, Almere en IJmuiden). Hier worden trainingen gehouden en voorbereidingen getroffen voor de wedstrijden.

DMRC positioneert zich als een actieve en sportieve vereniging die maatschappelijk betrokken is. Het maatschappelijke komt tot uiting door naast het roeien ook aandacht te vragen voor (oud) mariniers die in problemen zijn gekomen. Dit gebeurt met de slogan roeien voor buddy’s in nood. Met buddy’s in nood wordt bedoeld (oud) geüniformeerden met bijvoorbeeld PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Hierbij wordt de sloep als middel ingezet voor sportieve activiteiten (competitie, saamhorigheid, fysieke inspanning) en een plaats van vertrouwen. Sinds 2017 wordt de sloep ook ingezet voor collega’s van de politie. Dit gebeurt in Rotterdam en Almere. De inzet wordt zeer gewaardeerd door de roeiers.

Naast wedstrijden organiseert DMRC ook challenges. In 2015 een tocht naar London (350 km), 2017 naar Willemshaven (300 km) en 2018 de Helden van Vlissingen (150 km). Deze uitzonderlinge evenementen lenen zich uitstekend voor publiciteit en fondsenwerving. De combinatie lijkt zeer goed te werken echter er is significant meer uit te halen voor het doel. Bezoek onze pagina, steun ons of word lid of donateur.