EENHEDEN

EENHEDEN VAN HET KORPS MARINIERS


Het Korps Mariniers bestaat uit bijna 3.000 mariniers. Een belangrijke taak van het Korps Mariniers is het deelnemen aan internationale vredesoperaties van de NAVO en de Verenigde Naties. Binnen 48 uur kunnen mariniers overal ter wereld worden ingezet. De kern van die inzet wordt gevormd door twee Marine Combat Groups (MCG). Elk MCG telt 726 personen. Daarnaast beschikt het Korps Mariniers over Special Forces voor bijvoorbeeld anti-terreuracties. Om de verschillende operaties van de mariniers mogelijk te maken is er de zogeheten Surface Assault and Training Group. Deze levert ondersteuning, zoals bijvoorbeeld vaartuigen, voor de inzet van marinierseenheden vanuit zee op land: het specialisme van het Korps Mariniers.

Marinierseenheden kunnen als enige Defensie-onderdeel direct vanuit zee operaties aan land uitvoeren in de beginfase van een conflict, zonder daarvoor een logistieke basis aan land nodig te hebben. De Seabased Support Group (SSG) levert hiervoor de ondersteuning. De Netherlands Maritime Force ( NLMARFOR) is de uitzendbare, operationele staf van de Koninklijke Marine. De staf geeft leiding aan operaties van vlooteenheden en mariniers.

Een lange en zware opleiding vormt de basis voor iedere marinier.

 

 
 

 

Iedere marinier volgt een basisopleiding en bekwaamt zich daarna in individuele specialismen, zoals jungletraining of juist het kunnen werken in ijskoude gebieden. Het Mariniers Training Commando (MTC) is verantwoordelijk voor het paraat houden en de training van alle operationele eenheden voor inzet waar dan ook ter wereld. Het Mariniers Opleidingscentrum ( MOC), gevestigd in de Van Ghentkazerne in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de meeste opleidingen en voor het bijhouden van kennis en expertise. De operationele eenheden van het Korps Mariniers bevinden zich op Texel, in Doorn en in Den Helder. Daarnaast zijn er operationele eenheden gestationeerd in het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk.