DE BASIS VAN DE OPERATIONELE MARINIERSEENHEDEN

MARINE COMBAT GROUPS (MCG)

DE BASIS VAN DE OPERATIONELE MARINIERSEENHEDEN

De twee operationele marinierseenheden, de Marine Combat Groups (MCG’s) vormen de essentiële basis voor marinierseenheden die op ieder moment direct zijn in te zetten, waar ook ter wereld. Deze eenheden bestaan uit lichte infanterie met volledig geïntegreerde vuursteun en logistieke ondersteuning. De MCG's zijn de basis voor het samenstellen van eenheden die zelfstandig allerlei verschillende taken kunnen uitvoeren. Voorbeelden zijn het verlenen van humanitaire noodhulp tot acties zeer hoog in het geweldsspectrum. Alle taken kunnen op en vanuit zee worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de vlooteenheden van de marine.

De wereld is instabiel. Het is niet te voorspellen wat voor conflicten er in de toekomst zullen ontstaan. De Marine Combat Groups zijn het antwoord op die werkelijkheid, doordat ze voorzien in uitstekend getrainde en flexibel georganiseerde eenheden, die zelfstandig en met voldoende gevechtskracht direct wereldwijd inzetbaar zijn voor veiligheid en welvaart. Op zee en vanuit zee.

TAKEN VAN DE MCG’S
De complete MCG kan zelfstandig worden ingezet. Ook kan het opereren als onderdeel binnen het Engels-Nederlandse samenwerkingsverband UK/NL LF (Landing Force). Een MCG wordt onder andere voor de volgende taken ingezet:

→  Amfibische operaties – Van boord van (amfibische) schepen voor de uitvoering van bijvoorbeeld evacuaties of een aanval vanuit zee.

→  Maritieme beveiligingsoperaties – Voor het beveiligen van onder andere de Nederlandse welvaart, zoals de bescherming van koopvaardijschepen tegen piraten.

→  Stabilisatie- en crisisbeheersingsoperaties – De eenheden van een Marine Combat Group zijn overal in de wereld inzetbaar. De twee MCG’s kunnen elkaar onderling versterken omdat alle subeenheden een standaard training- en certificeringprogramma doorlopen. Bovendien zijn de eenheden van de MCG dankzij aanvullende opleiding en training in staat om maritieme speciale operaties uit te voeren samen met de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF).

NATIONALE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING
Sinds 1973 bestaat er een verregaande samenwerking met de Britse Royal Marines binnen het samenwerkingsverband van de zogeheten United Kingdom Netherlands Amphibious Forces (UK/NL AF). De subeenheden van de twee MCG’s en de Commando Units zijn volledig uitwisselbaar doordat operationele procedures en communicatie- en informatiesystemen tussen de Nederlanders en de Britten zijn gestandaardiseerd.

ORGANISATIE
Een Marine Combat Group bestaat uit een staf en zes squadrons: drie Raiding Squadrons (R Sqn), een Combat Service Support Squadron (CSS Sqn), Combat Support Squadron (CS Sqn) en een Reconnaissance, Surveillance & Target Acquisition Squadron (RSTA Sqn).
De staf van een MCG bestaat uit 30 personen.

→ Raiding Squadron
Een Raiding Squadron bestaat uit 108 personen en is onderverdeeld in drie Raiding Troops. De Raiding Troops zijn weer onderverdeeld in twee zogeheten Raiding Sections. Deze bestaan uit veertien personen en vormen de kleinste manoeuvre-elementen binnen een Marine Combate Group dat zelfstandig en gedurende langere tijd kan opereren. Om dat te kunnen doen is de sectie goed bewapend en beschikt het over diverse specialismen, zoals kennis en middelen voor directe vuursteun, precisievuur, verbindingen en medische aangelegenheden.

→ Service Support Squadron
Het Combat Service Support Squadron (171 personen) is verantwoordelijk voor de logistieke instandhouding. Het garandeert dat capaciteit vanuit het sea based logistic concept (logistiek vanaf zee) direct voorhanden is binnen de Marine Combat Group. Op logistiek gebied biedt dit flexibiliteit en voortzettingsvermogen. In het Service Support Squadron (SSqn) zijn capaciteiten op het gebied van onderhoud, transport, uitrusting, medische zorg en communicatie ondergebracht in vijf specialistische subeenheden: de Workshop Troop, de Transport Troop, de Equipment Support Troop, de Medical Support Troop en de Communication and Information Systems Troop.

→ Combat Support Squadron
Het Combat Support Squadron bestaat uit 114 personen en levert gevechtsondersteuning. Naast een squadronstaf bestaat het uit verschillende subeenheden die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld het opsporen van boobytraps en Improvised Explosive Devices (IED™s, ook wel ˜bermbommen™ genoemd), het direct verlenen van vuursteun met o.a. antitankwapens, mitrailleurs en automatische granaatwerpers of het transport via de gepantserde all terrain rupsvoertuigen zoals de BV S10 ˜Viking™.

→ Reconnaissance, Surveillance & Target Acquisition Squadron
Het Reconnaissance, Surveillance & Target Acquisition Squadron (RSTA Squadron) bestaat uit 87 personen. De squadronstaf geeft leiding aan het squadron en coördineert daarbij alle vormen van vuursteun voor de Marine Combat Group. Het RSTA Squadron beschikt over een Forward Observer Troop (waarnemers voor het aansturen van vuursteun) met daarin vier Fire Support Teams. Dat zijn teams van zes man die in staat zijn om vuursteun van schepen, eenheden op de grond, vliegtuigen en helikopters aan te vragen en naar het doel te leiden. Het squadron maakt gebruik van kleine onbemande vliegtuigjes die vanuit de hand gelanceerd kunnen worden om de Situational Awareness te vergroten. Daarnaast bieden ook scherpschutters (de Recce Sniper Troop) meer Situational Awareness (kennis van terrein en omgeving). Tot slot maakt de Mortar Troop deel uit van het Reconnaissance, Surveillance & Target Acquisition Squadron. De middelzware mortieren van deze troop vormen het zwaarste vuursteunmiddel waar een commandant Marine Combat Group (MCG) over kan beschikken.