MARINIERSKAPEL

 

BEROEPSMUSICI

Dit harmonieorkest wordt gevormd door 53 geselecteerde beroepsmusici, die zowel in orkestverband als in ensemblevorm optredens verzorgen in binnen- en buitenland. De belangrijkste taak van de Marinierskapel is het muzikaal ondersteunen van het militaire ceremonieel voor het Koninklijk Huis, de Koninklijke Marine of Defensie in het algemeen. Voorbeelden hiervan zijn de erewachten bij ontvangst van staatshoofden of ambassadeurs, herdenkingen, beëdigingen, commando-overdrachten en de doop van marineschepen.

 

CONCERTEN

Sinds de oprichting in 1945 is de Marinierskapel bij het grote publiek vooral bekend geworden door de vele succesvolle concerten, radio- en tv-optredens, plaat- en cd-opnamen en taptoes. Regelmatig werken nationale en internationale solisten hier aan mee.

HOOGTEPUNTEN

Hoogtepunten in eigen land vormen de jaarlijks terugkerende Nationale Taptoe, de opening van de Staten-Generaal op Prinsjesdag en het Korpsconcert in concertgebouw De Doelen te Rotterdam.

 

De Tamboers en Pijpers zijn onlosmakelijk verbonden met de Marinierskapel. Zij zorgen mede voor die typische sound van de kapel bij gezamenlijke optredens tijdens marsen en taptoes.

 
 

 

 

 

In tegenstelling tot de muzikanten van de Marinierskapel krijgen de Tamboers en Pijpers net als ieder andere marinier een volledige basisopleiding van 24 weken, gevolgd door een vakopleiding van 36 weken. De meesten muzikanten van de Tamboers en Pijpers hebben een arctische of bergtraining gehad en zijn dan ook volledig inzetbaar in geval van calamiteiten.