SPECIAL FORCES

Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF)

SPECIAL FORCES

De Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) zijn de elite-eenheden van het Korps Mariniers. Als Special Forces werden ze bijvoorbeeld samen met commando’s ingezet in de verre buitengebieden van Afghanistan; daar waar gewone eenheden niet zomaar kwamen. Ook spelen ze een rol in de bescherming van Nederlands grondgebied, bijvoorbeeld door de samenwerking met Justitie in gecombineerde antiterreureenheden.

De eenheid is gevormd door het samenvoegen van twee gespecialiseerde eenheden in (maritieme) speciale operaties: de Unit Interventie Mariniers (UIM) en de Maritime Special Operations Company. Door deze samenvoeging zijn anti-terreurspecialisten samengebracht met kikvorsmannen (elite-eenheden gespecialiseerd in operaties en verkenningen in waterrijk gebied met onzichtbaarheid als grootste kracht) en mountainleaders (mariniers gespecialiseerd in het begeleiden van eenheden in extreem terrein zoals hooggebergte en arctische gebieden).

GESCHIEDENIS Naar aanleiding van de terreuraanslag tijdens de Olympische Spelen in München in 1972, is de Nederlandse antiterreureenheid opgericht onder de naam Bijzondere Bijstand Eenheid Mariniers (BBE M). In 2006 werd het stelsel speciale eenheden van de politie geformeerd en onder de leiding van de Dienst Speciale Interventie (DSI) van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) gesteld. Daarmee veranderde de naam van ‘BBE M’ in Unit Interventie Mariniers (UIM). De kikvorsmannen van het Korps Mariniers kennen een langdurige samenwerking met de Britse Special Boat Service Royal Marines. De mountainleaders hebben hun gespecialiseerde opleiding gevolgd in het Verenigd Koninkrijk bij de Royal Marines. De opleiding wordt vaak aangevuld met de Heeres Bergführer-opleiding in Duitsland.

Deze speciale eenheden zijn meerdere malen ingezet in eigen land tijdens terreuracties en in het buitenland zoals in Joegoslavië (denk aan het arresteren van oorlogsmisdadigers), op de Middellandse Zee, in de Perzische Golf en voor de kust van als boarding teams tegen piraten, in Irak als Field Liaison Teams en in Afghanistan als onderdeel van Operation Enduring Freedom (OEF), Task Force Viper en Task Force-55.


TAKEN NLMARSOF levert de maritieme speciale operaties capaciteit van de marine. NLMARSOF heeft drie hoofdtaken:

? Het uitvoeren van (maritieme) Special Forces-operaties. Dit kan variëren van het opleiden en trainen van buitenlandse eenheden tot het uitvoeren van een gerichte aanval op een doel, al dan niet op en vanuit zee.

? Het verlenen van steun aan het Ministerie van Justitie door speciaal getrainde mariniers paraat te hebben om terreurdreiging het hoofd te bieden of om terroristische acties te voorkomen of te bestrijden;

? Het uitvoeren van advanced force operations (vooruitgeschoven eenheden) voor amfibische taakgroepen.


LEES MEER