GESCHIEDENIS

DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN DE MARINIERS


Er is geen ander krijgsmachtonderdeel binnen de Nederlandse krijgsmacht waar geschiedenis zo’n belangrijke rol speelt als bij het Korps Mariniers. Het jaar 1665, waarin het korps werd opgericht, is vervlochten met het korps. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de jaarlijkse viering van de oprichting van het korps op 10 december. De oude geschiedenis van het korps laat zien tot wat mariniers in staat waren, terwijl de meer recente geschiedenis een beeld geeft van de operaties tot nu toe. De rijke geschiedenis van het korps kan als voorbeeld of als spiegel dienen voor de marinier van nu.

*De teksten zijn gebaseerd op materiaal van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie