NA DE OORLOG (1950-1960)

NA DE OORLOG

1950-1960


VAN NIEUW GUINEA TOT DE FLANKEN VAN DE NAVO Begin jaren 50 was er nog steeds geen duidelijkheid tussen Nederland en Indonesië over de staatkundige status van Nederlands Nieuw Guinea. Nederland wilde zorgen voor onafhankelijkheid maar Indonesië wilde Nieuw Guinea aan zich binden. In 1954 ontstond er een strijd tegen de Indonesische infiltranten die het land overspoelden. De Indonesische sterkte was ruim drie maal zo groot als die van de Nederlanders. Uiteindelijk heeft Nederland onder deze druk en het uitblijven van steun van de Amerikanen de handdoek in de ring gegooid.

In 1962 deed Nederland afstand van zijn laatste gebied in Azië en werden de Nederlandse strijdkrachten teruggetrokken. Na de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië leek er geen bestaansrecht voor het Korps meer te zijn. Door de oprichting van een "koudweer" getrainde compagnie in het begin van de jaren 70 , kreeg het Korps echter een nieuwe bestemming. Samen met troepen van NAVO-bondgenoten werden mariniers voortaan ingezet op de "flanken" van de NAVO.