OPRICHTING KORPS MARINIERS IN 1665

Oprichting Korps Mariniers

10 december 1665

DE GEBOORTE VAN EEN MARITIEM KEURKORPS Tijdens de Tweede Nederlands-Engelse oorlog werd op aandringen van de luitenant-admiraal – en met uitdrukkelijke steun van Raadspensionaris Johan de Witt – een regiment zeesoldaten opgericht. Vanaf dat moment (10 december 1665) werden aan boord van alle oorlogsschepen contingenten zeesoldaten geplaatst die onder bevel stonden van een luitenant. Bij iedere vloot werd aan boord van het vlaggenschip bovendien een kapitein geplaatst die over alle scheepscontingenten zeesoldaten het bevel voerde. Voorts werden hoofdofficieren aangesteld om het regiment te leiden. Die dag staat daarom te boek als de oprichtingsdatum van het Korps Mariniers, dat toen nog “Regiment Scheepssoldaten” heette. De Staten Generaal aanvaardde een resolutie waarin de oprichting van een maritiem keurkorps werd bepaald, dat nadrukkelijk onder auspiciën van de vloot en niet de landmacht zou staan, zou worden geïntegreerd in de vloot en streefde naar expeditionaire inzet.