WO II & NEDERLANDS INDIE (1940-1950)

WO II & NEDERLANDS INDIË

1940-1950


AAN DE VOORAVOND VAN DE OORLOG In de laatste jaren voor de oorlog groeide het Korps aanzienlijk door het opleiden van veel nieuwe rekruten. Het gros werd opgeleid voor dienst in de Oost en voor dienst aan boord van de schepen. Het Korps had die jaren zijn hoofdstandplaats in Rotterdam, waar de korpsleiding en de mariniersopleiding waren gevestigd. Ook waren mariniers gelegerd in Amsterdam, Vlissingen, Hoek van Holland en Den Helder.

In de jaren 1936-1940 werden veel nieuwe rekruten opgeleid. Er werd opgeleid naar het maximum dat men aankon, zodat steeds volle klassen (bakken) bestonden. Het Korps groeide hierdoor aanzienlijk in de laatste fase voor de oorlog. Overigens was die groei niet ten bate van stationering in Nederland. Het gros werd opgeleid voor dienst in Nederlands-Indië en de westelijke kolonie en aan boord van de grotere schepen van de Koninklijke Marine.

Hoeveel mariniers er in mei 1940 exact onder de wapenen waren is niet bekend. Wel is bekend dat er ongeveer 400 in Nederlands-Indië waren en circa 700 in Nederland. Aan boord van schepen en in de west waren ook mariniers. De totale sterkte zal in de buurt van de 1500 man hebben gelegen. Het Korps bestond louter uit beroepsmilitairen en heropgeroepen oud-mariniers. Dienstplichtigen kende zij niet, ook niet na de mobilisatie.

In Rotterdam had het Korps haar hoofdstandplaats. Hier huisde de Chef van het Korps Mariniers (kolonel der mariniers von Frijtag Drabbe, later de eerste generaal der mariniers) en was de korpsleiding gevestigd. Dat was in de Marinierskazerne Oostplein. In Rotterdam was bovendien de opleiding voor de mariniers gevestigd, waarbij de meeste mariniers aan het Oostplein waren gelegerd. In mei 1940 waren dit 328 mariniers onder de Afdelingscommandant luitenant-kolonel der mariniers Lugt. Het gros van deze mariniers – circa 200 man – was in de eerste twee fases van de opleiding en als zodanig marinier der 3e klasse.

In het marinedepot bij de Kralingse Plas was nog een compagnie mariniers ondergebracht onder kapitein der mariniers Keuchenius. Zij waren met 132 man. In totaal waren er in de stad Rotterdam daarmee 450 mariniers. In andere steden in Nederland waren nog meer mariniers gelegerd. In Amsterdam, Vlissingen, Hoek van Holland en Den Helder waren dit beduidend kleinere contingenten dan in Rotterdam.


VERDEDIGING VAN DE MAASBRUGGEN Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bevonden zich eenheden in Nederland, Nederlands-Indië, de Nederlandse Antillen en Suriname. Vooral bij de verdediging van de Maasbruggen in Rotterdam hebben mariniers een imponerende rol gespeeld. Tot op de dag van vandaag is de strijd in het hart van Rotterdam in mei 1940 onlosmakelijk verbonden met het Korps Mariniers.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bevonden zich eenheden in Nederland, Nederlands-Indië, de Nederlandse Antillen en Suriname. Vooral bij de verdediging van de Maasbruggen in Rotterdam hebben mariniers een imponerende rol gespeeld. Tot op de dag van vandaag is de strijd in het hart van Rotterdam in mei 1940 onlosmakelijk verbonden met het Korps Mariniers. Het is nog maar sinds enkele jaren dat de traditie werd verbroken dat de Korpsleiding in Rotterdam zit, nu dit in Den Helder is samengevoegd met de marineleiding. Het Oostplein en vooral de voormalige Willemsbrug zijn echter hecht verbonden met de geschiedenis van de mariniers.


1940 - Zwarte Duivels

 

 

 


1946 – Mariniersbrigade Nederlands-Indie

 

 

 


1946 – Toekenning Militaire Willemsorde aan Vaandel te Rotterdam

 

 

 


1948 – Herdenking RMWO Hakkenberg

 

 

 TERUG NAAR BOVEN