Keep Them Landing

SEMPER HUMIDI PEDES is de wapenspreuk van Keep them Landing, hetgeen “altijd natte voeten” betekent. Stichting KTL houdt zich bezig met het in beheer krijgen, het onderhouden en operationeel tonen van historische landingsvaartuigen van de Koninklijke Marine en die van het Korps Mariniers in het bijzonder.
Omdat het amfibisch opereren van het korps mariniers al jaren in gezamenlijkheid met het Engelse korps mariniers (UK/NL Landing force) gebeurt hebben Nederlandse landingsboot bemanningen binnen deze samenwerking  ook tijdens crew trainingen en uitwisselingen gevaren op Britse Landingsvaartuigen. Onze stichting poogt ook dit element mee te nemen binnen haar operaties.

Naast de initiële doelstellingen houdt KTL zich bezig met het faciliteren van veteranen tijdens hiervoor bedoelde evenementen.