Nieuws

Dapperheidsonderscheidingen voor mariniers

Dapperheidsonderscheidingen voor mariniers

Een sergeant van het Korps Mariniers en een marinier der eerste klasse ontvingen vandaag in Rotterdam hoge onderscheidingen. De sergeant kreeg uit handen van minister Hennis-Plasschaert het Bronzen Kruis, zijn collega het Kruis van Verdienste.

Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat militairen een dapperheidsonderscheiding krijgen voor een optreden op zee.

De 2 maakten in 2012 deel uit van het boarding team van toen nog Hr. Ms. Rotterdam. Het schip voer voor NAVO-operatie Ocean Shield voor de kust van Somalië. Omdat ze tot de special forces behoren, worden hun namen niet bekend gemaakt.

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp schudt de onderscheiden marinier der eerste klasse de hand.

Op 24 oktober wilde het boarding team een Iraanse dhow controleren op 400 meter uit de kust. Toen de Nederlandse militairen met hun snelle motorboten enige tientallen meters van het bootje verwijderd waren, werden zij door piraten aan boord onder vuur genomen. De Nederlandse militairen schoten terug, geholpen door een precisieschutter aan boord van de Rotterdam. Luchtsteun was er niet, omdat de boordhelikopters al waren ingezet.

De sergeant gaf het commando te stoppen met schieten om geen gijzelaars te verwonden. Toen er weer werd gevuurd, schoten de Nederlanders terug. Er volgde een ontploffing, vermoedelijk van een gasfles of een vat benzine en alle opvarenden sprongen in het water. De Nederlandse militairen, ook die aan boord van de Rotterdam, probeerden daarop de drenkelingen te redden.

Er werd weer op de Nederlanders geschoten. Dit maal ook vanaf de wal. Onder voortdurende dreiging en geweervuur bleven zij de drenkelingen uit het water halen. Onder leiding van de sergeant wisten ze 19 bemanningsleden en 6 vermoedelijke piraten te redden.

Training en voorbereiding

"Een ongelooflijke prestatie", aldus minister Hennis-Plasschaert. "Op 24 oktober 2012 heeft u op uitmuntende wijze sturing gegeven aan de operatie. Tactische beslissingen heeft u weloverwogen genomen, met een verhoogd risico voor uw veiligheid, en dat van uw eenheid. De jarenlange training en grondige voorbereiding op allerhande scenario’s betaalden zich uit. Ook toen u - bij herhaling - onder vuur kwamen te liggen, besloot u door te gaan om de levens van anderen te redden. Door uw optreden, en wijze van leidinggeven, was u de gehele eenheid tot voorbeeld én steun. U heeft blijk gegeven van inzicht, durf, initiatief en zelfopoffering. Met het oog op uw moedige en beleidvolle optreden, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander dan ook behaagd u het Bronzen Kruis toe te kennen."

Doorslaggevend

Minister Hennis decoreert de sergeant.

De marinier der eerste klasse had zich volgens Hennis ook onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend. "Ook u heeft op 24 oktober 2012, mét gevaar voor eigen leven, op indrukwekkende wijze gehandeld. Uw skills waren doorslaggevend. In deze levensbedreigende situatie was u voorts in staat om te communiceren met de drenkelingen. En daarmee wist u heel snel duidelijkheid te creëren over wie tot de gegijzelden behoorden én wie tot de kapers. Uw eigen veiligheid maakte u ondergeschikt aan de belangen van anderen. Dat getuigt van grote moed en opofferingsgezindheid."

Hij ontving daarvoor het Kruis van Verdienste.

Terug